• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

Office of Provincial Commercial Affairs Chiangrai

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 29 มิ.ย. 2563 อ่าน [44]

...

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

- คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 20/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามและแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้รับบริการ

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

- คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย


- คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

- คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย


คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม


คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 8/ 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย


- คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563 เรื่อง มาตราการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม การจัด ROAD SHOW สินค้า 2 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเจ.เจ. มอลล์ จตุจักรติดแอร์กรุงเทพฯ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่(New Economy Academy)ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านสมเด็จ สุสมบูรณ์) เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นแสดงและจำหน่ายสินค้าศักยภาพของผู้ประกอบการ SMES จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Connection) 40 ราย ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมการตลาดในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงในรูปแบบ Modern Minimart ผ่านระบบ(POINT OF SALE:POS)และอำนวยความสะดวกในการชำระด้วย E-Money, E-wallet เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอีกด้วย

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์